Inger Leemans

Hoogleraar Cultuurhistorie Vrije Universiteit

Inger Leemans is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de VU in Amsterdam. Daarnaast leidt ze bij de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) de nieuwe onderzoeksgroep NL-Lab, die zich bezighoudt met (de geschiedenis van) Nederlandse cultuur en identiteit. Ingers onderzoek gaat over de rol die beelden van de markt de afgelopen eeuwen hebben gespeeld in het verbeelden van Nederland als samenleving.

Jan-Hein Furnee

Hoogleraar Cultuurhistorie Radboud Universtiteit

Jan Hein Furnée is als hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van vrijetijdsbesteding, consumptiecultuur en toerisme in de negentiende en twintigste eeuw.

Tijdens het MerkKracht symposium zullen Inger en Jan Hein ons laten zien hoe reclamemakers in het verleden hebben vorm gegeven aan Nederland - en hoe reclamemakers in het verleden op hun eigen rol hebben gereflecteerd.  Ze gaan daarbij in op thema’s als de beeldvorming van vrouwen, mannen en het Nederlandse landschap. De lezing is gebaseerd op onderzoek dat zij samen met Melvin Wevers voor het symposium hebben verricht.